Datingbureau belgie

Maar binnen drie dagen, of als je goed naar je gevoel luistert, binnen drie uur… Grenzeloos is ons bestaan, maar die ervaring is alleen weggelegd voor mensen die zichzelf verwerkelijken, die zichzelf zo kunnen liefhebben dat ze hun ogen kunnen sluiten en in stilte alleen kunnen zijn en dat is de grootste gelukzaligheid. Meditatie wil zeggen dat je opgetogen bent in je alleen-zijn.

Maar als je opgetogen bent in je alleen-zijn, wordt dat gauw meer dan je kunt bevatten en dan stroomt het over. Meditatie brengt je in contact met de Liefde die je bént. (tekst is aangevuld en bewerkt door Richard Krebber M.

Enkel indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen. Kennismaking - Je start met een gratis en vrijblijvend account waarmee je een groot deel van de normale diensten kan gebruiken.

Respect en een open houding naar elkaar vinden wij erg belangrijk, zo ook de evaluatie van de date of nog liever gezegd de opvolging van de ´ont-moeting´; het is n.l.

mooier te spreken van ont-moeten en elkaar te bejegenen als gelijkgestemden met mooie raakvlakken en interesses zonder dat daar direct een druk op wordt gelegd.

Drie dagen zonder iets te eten en drie dagen van aanhoudende angst voor wilde dieren!

Drie dagen lang kon hij niet slapen: hij bleef in een boom zitten uit angst dat hij zou worden aangevallen.

Leave a Reply